A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

STUDIA LITTERARIA

irodalom- és kultúratudományi folyóirat

 

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének folyóirata

megjelenik félévente

 

Szerkesztőség:

Dobos István – főszerkesztő

Bényei Péter – felelős szerkesztő

Berta Erzsébet

Bódi Katalin

D. Tóth Judit

Fazakas Gergely Tamás

Lapis József

Orbán László – olvasószerkesztő

Száraz Orsolya – olvasószerkesztő

 

Elérhetőség:

DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

honlap: http://studia.lib.unideb.hu

e-mail: studia@arts.unideb.hu

tel.: 06-52-512-900/23084

 

HU ISSN 0562–2867 (print)

HU ISSN 2063–1049 (online)

 

Kiadó:

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete – Debreceni Egyetemi Kiadó

 

Felelős kiadó: S. Varga Pál; Karácsony Gyöngyi

Borítóterv: Marosi Edit

Tördelés: Barna Ildikó

Honlapszerkesztő: Dudás Csaba, Tóth Barna