A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

A Studia Litteraria a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének gondozásában jelenik meg, immár 1963 óta folyamatosan: elsősorban az intézetben dolgozók kutatási eredményeit reprezentálva. A lap egészen 2010-ig évkönyv formában jelent meg: az egyes tanulmányköteteket minden alkalommal más intézeti tanszék kutatócsoportjának munkatársai állították össze, és egy-egy irodalomtudományi téma, illetve irodalomtörténeti korszak jelenségeinek bemutatására vállalkozott. 2011-től a Studia Litteraria profilja átalakult: az évkönyv évente két duplaszámmal jelentkező folyóirattá vált, amely állandó szerkesztőgárdát kapott. A külsejében is megújult Studia Litteraria – az irodalom- és kultúratudományok időszerű kérdéseit szem előtt tartva – szorosabb értelemben vett tematikus számok közlésére vállalkozik. Az alkotógárda gerincét továbbra is intézetünk oktatói, kutatói adják, ám a rugalmasabb megjelenésnek és a kiterjedtebb szerkesztői folyamatnak köszönhetően a bölcsészkar más intézeteinek a munkatársai, valamint az országos kutatóműhelyek képviselői is rendszeresen publikálnak a folyóiratban. A nyomtatott változat mellett a lap elektronikus kiadványként is megjelenik, amely nyílt hozzáféréssel érhető el az interneten.