A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Studia Litteraria

2018/3–4

LVII. évfolyam

 

A KULTURÁLIS EMLÉKEZET MINTÁZATAI

 

 

Réti Zsófia: A hálózatok emlékezetei, az emlékezetek hálózatai

Kovács Kálmán: Theodor Körner, az NDK politikai mítosza. A német nacionalizmus hagyománya az NDK irodalmában

Pabis Eszter: A Chamisso-díj után, a Chamisso-irodalmon túl. Kortárs német nyelvű irodalom és emlékezetkultúra a migráció kontextusában

Balogh László Levente: A történelem politikai felhasználásáról

Szabó Elemér Pál: „Szent marginalitás”. Egy csereháti Mária-jelenés lokális emlékezetének vizsgálata

Bódi Katalin: „Néger atyafiak”. Emlékezettörténeti epizód a millenniumi ünnepségekről

Baranyai Norbert: Kultusz, pletyka, emlékezet. A kultúra közvetítésének aspektusai Nyáry Krisztián íróportréiban

D. Tóth Judit: Szakrális tér és emlékezet az ókeresztény martürionokban. Nyssai Szent Gergely 25. levele és Homíliája Szent Theodóros ünnepén

Pótor Barnabás: „Nem börtön, hanem (…) menedék”. Iskola és narratív identitás az 1950-es, 1960-as években egyházi gimnáziumokban végzett öregdiákok visszaemlékezéseiben

Bényei Péter: „Nagy idő múlt a nagy harc óta!” A kőszívű ember fiai emlékezeti munkája

Farkas Evelin: A Rákóczi szabadságharc emlékezete a Jókai-regényekben