A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2010 Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből Teljes szám letöltése

 

 

 

Borbély Szilárd : Térhasználat és a szövegtípus a Tempefőiben (Műhelytanulmány)
 

Taxner-Tóth Ernő : A bécsi Magyar Hírmondó első évfolyamai. 1792–1795
 

Balog Edit Otilia : A női és férfivirtus diskurzusa a felvilágosodás kori társadalmi nem reprezentációjában
 

Bodrogi Ferenc Máté : A Szinopei Diogenesz’ Dialogusai (Eszmetörténeti újraolvasó)
 

Debreczeni Attila : Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül
 

Orbán László : Kazinczy-hálózat I.: a „könyvcsináló pálya” kiépítése
 

Dezső Kinga : „idomban s tartalmilag, testestül, lelkestül magyar” (Megjegyzések Arany János idomfogalmáról)
 

Fütyü-Földi Klára : Címek, mottók és fejezetek a Hétköznapokban (Folklórelemek mint paratextus)
 

Bényei Péter : Tükör, által... Az önéletírás változatai és antropológiai távlatai a Jókai-prózában (A tengerszemű hölgy; Öreg ember, nem vén ember)
 

Tihanyi Katalin : Történeti(etlen) képzelgések egy lublói kísértetről
 

S. Varga Pál : A valóság nyelvi megalkotottságának tudatosodása a 19. század második felének magyar elbeszélő irodalmában (Elméleti-módszertani bevezető egy szövegcsoport vizsgálatához)
 

Imre László : A magyar szellemtörténet forrásai és feltételei