A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2016/1-2 Borbély Szilárd Teljes szám letöltéseElőszó

Lapis József
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Debreczeni Attila
Csokonai és a többiek
Az irodalomtörténész Borbély Szilárd – szubjektív pályaképvázlat

S. Varga Pál
Attitűd és értésmód: egy irodalmi korszakváltás alapfogalmai
Borbély Szilárd irodalomtörténeti koncepciójáról

Szilágyi Márton
Bohóskodás a halállal
(Borbély Szilárd: Istenasszony Debrecen)

Mártonffy Marcell
Ikon és intertextus
Pilinszky teológiai recepciója az értekező Borbély Szilárdnál

Valastyán Tamás
A bizalom éjszakájában
Holokausztszólamok Borbély Szilárd írásművészetében

Pataki Viktor
Egy paradoxon ígérete
A lírafogalom változása Borbély Szilárd kritikai munkáiban

Áfra János
Meditatív nyelvi kísérletek
(Borbély Szilárd: Adatok)

Szabó Marcell
Az abúzus nyelve
Megjegyzések a Hosszú nap el szubjektumképéről

Papp Máté
„És amikor eljön az est...”
(Borbély Szilárd: Berlin & Hamlet)

Szénási Zoltán
Inter-Textus és Resurexus
Pilinszky jelen-léte Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetében

Száz Pál
Ádám és a Gólem
A Haszid Szekvenciák teremtésmotívumai a zsidó hagyomány tükrében

Gorove Eszter
Test, nyelv és énkonstrukciók Borbély Szilárd költészetében

Németh Zoltán
Az alárendelt nyelve Borbély Szilárd műveiben

Miklós Eszter Gerda
Bűn-e a vakság?
Borbély Szilárd drámáiról

Weiss János
„Bűzlik az ország!”
Kísérlet Borbély Szilárd Az Olaszliszkai című drámájának megközelítésére

Angyalosi Gergely
Az „átlépés” poétikája
Jegyzetek Borbély Szilárd novellisztikájáról

Visy Beatrix
A prímszámok könyve
Sors, idegenség, szegénység Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében

Vajda Mihály
Ki tudja, miféle könyv, és miről szól a Nincstelenek

Szűcs Teri
A fájdalmas és az ellenálló anya
„Zsidó” identitáskép a Nincstelenekben

Széplaky Gerda
Helyettesítő áldozat
Borbély Szilárd második korszakáról

RECENZIÓK

Veisz Bettina
Az életet szöveggé formálják át
Borbély Szilárd: „Nyugszol a’ nyárfáknak lengő hívesében”: Tanulmányok Csokonairól