A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2015/3-4 Az első világháború emlékezete az irodalomban és a művészetekben Teljes szám letöltéseElőszó

D. Rácz István
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Lapis József
Galíciától az Isonzóig. Az első világháborús magyar líra

Szegedy-Maszák Mihály
Az első világháború a prózairodalomban

Bényei Tamás
Emlékmű és kísértethang
Az első világháború emlékezetének két metaforája az angol irodalomban

Kovács Kálmán
1814-1914. A nagy háborúk kritikája a háborús eufória árnyékában
Johann Wolfgang von Goethe és Gerhart Hauptmann ünnepi játékai

Kálai Sándor
Populáris irodalom és háborús erőfeszítés
Gustave Le Rouge esete

Takács Miklós
A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása
Gender és trauma viszonya Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényében

D. Rácz István
Az első világháború az angol költészetben

Balogh Eszter Edit
„Megsebesül, elesik. Hát aztán?”
Irónia és a maszkulinitás változó ábrázolásai az első világháború angol és magyar irodalmában

Bakó Endre
Élmény és világkép az első világháború magyar költészetében

Kőbányai János
Emlékezetvesztés az irodalomban
Az első világháború magyar prózairodalma

Lakner Lajos
Kiállítható-e a háború?
Az erőszak múzeumi bemutatásának lehetőségei

Karasszon Dezső
Debussy, Bartók, Stravinsky
Korszakváltás Budapesten és Párizsban a második dekád végén

Arany János
„Kimegyek a doberdói harctérre”
A magyar népdal és az első világháború

Katschthaler, Karl
Hazafiasság és prófécia
A második bécsi iskola az első világháborúban