A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2015/1-2 Élő antikvitás Teljes szám letöltéseElőszó

D. Tóth Judit
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Adorjáni Zsolt
A Pindaros-kép változása az antikvitásban és az újkorban

Mezősi Miklós
Csodálatos-e az ember?
Az Antigoné első stasimonja

Szepessy Tibor
Egy antik regényíró
Achilleus Tatios és a Kleitophón és Leukippé története

Kőrizs Imre
Lupus in fabula

Rung Ádám
Jóshiány Rómában
Etnikai-vallási problémák és homérosi visszhangok Livius 5. könyvében

Simon Lajos Zoltán
Ovidius, Romulus és a gyanakvó értelmezők

Darab Ágnes
Az epizodikusság mint narratív lehetőség
’A színész halála’ epizód Idősebb Plinius Természetrajzának 7. könyvében (184–185)

Hajdu Péter
Az összehasonlító irodalomtudomány és a klasszikusok

Gelenczey-Miháltz Alirán
Opera és misztérium
Gondolatok Jan Assmannról és A varázsfuvoláról

Csehy Zoltán
Xerxés, Ariadne, Trimalchio és a többiek
Opera és antikvitás – a kortárs rendezői és szerzői koncepciók tükrében

Takács László
Mítosz két keréken
(Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja)

Polgár Anikó
Nesztórrá utazni, Télemakhosszá emlékezni
Az antikvitás mint az idő kiteljesedése Devecseri Gábor lírájában

Tar Ibolya
Kovács András Ferenc egyik álarca

Pataki Elvira
Tengerek, szigetek, mítosz
A kortárs magyar gyerekpróza antikvitásképe

Gloviczki Zoltán
A Béke Oltárán
Kultúrpolitika Philippi és 1956 után

RECENZIÓK

Kozák Dániel
Egyéni és közösségi emlékezet az Aeneisben
(Aaron M. Seider, Memory in Vergil’s Aeneid: Creating the Past, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.)