A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2014/3-4 Emlékezet és irodalom, Kemény Zsigmond Teljes szám letöltéseElőszó

S. Varga Pál
Kemény Zsigmond - 200

TANULMÁNYOK

Imre László
Párhuzamok és ellentétek Kemény Zsigmond politikai jellemrajzaiban

Török Lajos
Forradalom – Tapasztalat – Várakozás
(Kemény Zsigmond: Forradalom után)

Hansági Ágnes
Kemény Zsigmond, a Pesti Napló, az „olvasási vágy” és egy drámai költemény

Nyilasy Balázs
Kemény Zsigmond regényelmélete

Szegedy-Maszák Mihály
Egy mű, avagy kettő?

Somogyi Gyula
„A nő rejtélye”
Olvasás és ismétlés Kemény Zsigmond Ködképek a kedély láthatárán című regényében

Kucserka Zsófia
Ismeretlen olvasónők

Z. Kovács Zoltán
Házaséleti románcok
Etikai narratívák Kemény Zsigmond kisregényeiben és elbeszéléseiben

Eisemann György
A modernizáció romantikus programja
A történelem tragizáló performálása Kemény Zsigmond műveiben

Szilágyi Márton
Archaikum és modernitás
(Kemény Zsigmond: Gyulai Pál)

Gönczy Monika
Drámai szerkezetű regények Kemény Zsigmond írásművészetében
(Gyulai Pál; Özvegy és leánya)

Pintér Borbála
Sorsfordító levelek az Özvegy és leányában

Bényei Péter
Archetípusos pszichológiai reprezentáció az Özvegy és leányában

Dobás Kata
A kétfejű óriásgyík és a szfinx
A tömeg megjelenítése A rajongókban

S. Varga Pál
Civilizáció, történet, történelem
A titkolt motivációk szerepe Kemény Zsigmond két regényében (A rajongók; Özvegy és leánya)

RECENZIÓK

Mikó Zoltán
Új kötet Kemény Zsigmond értekező és szépirodalmi műveiről
A sors kísértései, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Ráció Kiadó, 2014.