A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2012/1-2 Emlékezethelyek Teljes szám letöltéseElőszó

S. Varga Pál
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Assmann, Aleida
Az emlékezet átalakító ereje

den Boer, Pim
Emlékezethelyek összehasonlító szempontú vizsgálata

S. Varga Pál
Kollektív emlékezet és történeti tudományok

Gyáni Gábor
A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt

Száraz Orsolya
A kereszténység védőbástyája

Debreczeni Attila
Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi
(Egy nemzeti narratíva formálódása)

Orbán László
Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál
Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában – a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése

Sinka Judit Erzsébet
A Hymnustól a Himnuszig

György Péter
A szétesett emlékezet – két temető példája

Réti Zsófia
Nagy Imre újratemetésének mediatizált emlékezete

Marcsek György
Történelem, emlékezet, cenzúra
A tanú mint emlékezethely

Balajthy Ágnes
„Ez a táj, ez olyan, mint én”
Debrecen mint szövegtér Térey János Jeremiásában

RECENZIÓK

Kovács Szilvia
Az emlékezet helyei a kultúratudományok térbeli fordulatának aspektusából
Die Verortung von Gedächtnis, hg. Csáky Moritz, Peter Stachel, Wien, Passagen Verlag, 2001.

Pabis Eszter
Rütli, röszti, banktitok: emlékezethely-kutatás Svájcban
Georg Kreis, Schweizer Erinnerungsorte: Aus dem Speicher der Swissness Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010.

Pusztai Gábor
Németalföld emlékezete: holland és flamand nemzeti emlékezethelyek
Het geheugen van de Lage Landen, red. Jo Tollenbeek, Henk te Velde, Rekkem, Ons erfdeel, 2009.

Száraz Orsolya
Olasz emlékezethelyek – három kötetben
I luoghi della memoria, a cura di Mario Isnenghi, Roma – Bari, Laterza, 2010, I–III.