A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2011/3-4 A trauma alakzatai Teljes szám letöltéseElőszó

Takács Miklós
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Gyáni Gábor
Kulturális trauma: adott vagy teremtett?

Somogyi Gyula
Dekonstrukció és etika között
A trauma alakzatai Shoshana Felman és Cathy Caruth írásaiban

Takács Miklós
A kulturális trauma elmélete a bírálatok tükrében

Fazakas Gergely Tamás
Az imádság mint feldolgozás
Politikai krízisek és természeti csapások értelmezése a kora újkortól a 20. századig

Bényei Péter
„egy eltemetett világ halott dicsősége”
A kollektív trauma és a gyászmunka nyomai Jókai Mór novellaciklusában (Forradalmi- és csataképek)

Bényei Tamás
A gyarmati élet pszichopatológiája
Kollektív trauma Paul Scott A Korona Ékköve című tetralógiájában

Györke Ágnes
A trauma retorikája Salman Rushdie regényeiben
Az éjfél gyermekei és a Szégyen

Berta Erzsébet
Architektúra és trauma
Daniel Libeskind berlini Zsidó Múzeumának és W. G. Sebald Austerlitz című regényének térpoétikai párhuzamai

Menyhért Anna
Traumaelmélet és interpretáció
Nagy Gabriella Eset című írásának elemzése

RECENZIÓK

Trippó Sándor
Traumakutatás és transzdiszciplinaritás
Angela Kühner, Trauma und kollektives Gedächtnis, Gießen, Psychosozial-Verlag, 2008.

Ureczky Eszter
Törékeny történetek
Roger Luckhurst, The Trauma Question, London – New York, Routledge, 2008.