A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2018/1-2 Kosztolányi Dezső Teljes szám letöltéseElőszó

Dobos István
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Takács László
Kosztolányi Dezső és Ovidius Fasti című műve

Gintli Tibor
Kosztolányi és Ady költészetértelmezésének összefüggései

Kalmár Éva
Kosztolányi Dezső Kína-képe

Buda Attila
Kosztolányi és a Nyugat Barátok Köre

Bengi László
A filológiai tudás mint határtapasztalat
Kosztolányi Dezső publikálási gyakorlatáról

Mohai V. Lajos
Az önámító költő és a rossz világa
(Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő)

Dobos István
Conditio humana
Az Aranysárkány biopoétikai megközelítése

Kovács Árpád
Anna-szignumok Tolsztoj és Kosztolányi prózájában
Adalékok az Anna Karenina és az Édes Anna koreferenciális vizsgálatához

Kappanyos András
A műfordítás mint extrémsport: Évike Tündérországban

Bucsics Katalin
„Minden szó egy világ.” Idegen szavak a Pacsirtában

Páji Gréta
Kosztolányi „névszemlélete” és névválasztással kapcsolatos eljárásai az újabb kutatások tükrében

Zákány Tóth Péter
„minden perc, minden papir pénz”
A jogi és gazdasági diskurzus összjátéka Kosztolányi Dezső első kötetének alakulásában

Győrei Zsolt
A narancsligettől a harisnyagyárig
Felvetések a Mágia kritikai kiadásához

Fagyas Róbert
A fiatal prózaíró Kosztolányi kötetkompozíciós megoldásainak nyomában (Kosztolányi Dezső: Beteg lelkek)

Balogh Gergő
Identitás és differencia között
Állat az irodalomban: Kosztolányi Dezső kutyája

Hoványi Márton
A klisé ismeretlensége, avagy a kalkulálható világtalanság
Dialógusban Bónus Tibor Édes Annáról írt monográfiájával

Bazsányi Sándor
A jó, a rossz és a csúf. Avagy a klasszikus modern, az avantgárd modern és a posztmodern Kosztolányi

RECENZIÓK

Angyalosi Gergely
Egy életmű megnyitása
Szilágyi Zsófia, Az éretlen Kosztolányi, Budapest, Kalligram, 2017.